Et-årig efteruddannelse for psykoterapeuter, der gerne vil inddrage kroppen mere i terapien - holdstart 13. sep. 2024

Touching Dialogue - en kropscenteret psykoterapi


Touching Dialogue drejer sig om at få kroppen med - at føle sig fri indeni, at mærke kroppens liv og umiddelbare reaktioner, at kunne handle ud fra det, man mærker.

Kropsterapien skærper mærkesansen og åbner for kroppens liv, den giver ro og indre tryghed, mere klarhed, tydeligere grænser og mere autencitet i kontakten med andre.

Alt dette spiller ind i den samtalebaserede terapi, hvor det danner grundlag for at rydde op i uforløste følelser, at træffe helhjertet beslutninger, at orientere sig i livet som et helt menneske.

Touching Dialogue foregår påklædt på en briks, hvor man omhyggeligt og respektfuldt lægges tilrette med puder under ben og overkrop, og med et tæppe over sig. Derpå er der noget tid til fordybelse med berøring af ryggen. Berøringen er nænsom og kontaktfuld. Sessionen veksler mellem samtale og stilhed, som det passer til processen.

Metoden er udviklet af David Kirk-Campbell - læs mere om historien her.

Læs om uddannelsen her - eller brug den orange menu øverst i højre hjørne.

"The breeze at dawn has secrets to tell you
Don't go back to sleep
You must ask for what you really want
Don't go back to sleep
People are going back and forth across the doorsill
where the two worlds touch
The door is round and open
Don't go back to sleep"

Rumi
Persisk digter og mystiker,1207-1273

Stacks Image 91

Denne hjemmeside bruger cookies. De bliver brugt til at lave besøgsstatistik. Det motiverer og inspirerer mig til at vedligeholde siden. Din IP-adresse bliver automatisk anonymiseret. Jeg ejer selv mine statistikdata og deler dem ikke med andre.